vrijdag, 18. augustus 2006 - 11:07

Provincie Limburg als eerste met archeologiebalans

Limburg

Het is een mythe dat archeologisch onderzoek duur is en vertragend werkt. Archeologische vondsten leiden slechts in vijf procent tot opgravingen.De afgelopen tien jaar vonden in Limburg ruim 500 archeologische onderzoeken plaats.Daarvan leidden er 25 tot opgravingen. Dat blijkt uit de archeologiebalans die de Provincie Limburg –als eerste provincie- publiceerde.

De afgelopen jaren is het aantal archeologische onderzoeken fors gegroeid: van twee in 1995 tot 169 in 2004. Inmiddels zijn ook de cijfers van 2005 bekend. Vorig jaar vonden 241 archeologische onderzoeken plaats. Daarvan hebben er tien geleid tot een opgraving.

De groei heeft vooral te maken met de komst van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Daarin is vastgelegd dat archeologisch onderzoek in bepaalde gebieden verplicht is.

Daarbij gaat het met name om archeologisch vooronderzoek. De groei heeft maar in beperkte mate geleid tot meer opgravingen.

Uit de balans blijkt dat het archeologisch onderzoek zich vooral richt op nederzettingen en begravingen. In Noord-Oost Limburg heeft relatief veel onderzoek plaatsgevonden naar de Middeleeuwse tijd. In Zuid-Limburg ging het met name om de Romeinse tijd.

Uit het rapport blijkt verder dat de meeste onderzoeken plaatsvonden in Roermond, Venlo en Sittard-Geleen. Verwacht werd dat de kans op een archeologische vondst groter is bij een groter plangebied, dan bij een kleiner gebied. Uit de analyse blijkt echter geen relatie te zijn tussen de oppervlakte van het onderzoeksgebied en de kans op een archeologische vondst.

De Limburgse archeologiebalans kan geraadpleegd worden via de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl.
Provincie:
Tag(s):