dinsdag, 7. november 2006 - 20:45

Provincie maakt plaatsen bermmonumenten mogelijk

Assen

Het plaatsen van een gedenkteken door nabestaanden voor verkeersslachtoffers wil de provincie beperkt mogelijk gaan maken langs de provinciale wegen. Het college vindt dat in bepaalde gevallen een gedenkteken een rol spelen bij de rouwverwerking. Wel heeft de provincie een aantal criteria opgesteld waaraan gedenktekens langs de provinciale wegen moeten voldoen.

Zo moeten nabestaanden een ontheffing aanvragen en plaatsing van het gedenkteken kan alleen onder toezicht van de wegbeheerder plaats vinden. In het kader van de verkeersveiligheid zijn alleen gedenktekens in de vorm van een tegel zonder verticale elementen toegestaan.

Een gedenkteken kan voor een periode van maximaal drie jaren worden geplaatst.
Provincie:
Tag(s):