woensdag, 17. mei 2006 - 16:10

Provincie mocht afzien van handhaving

Gelderland

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het beroep tegen de afwijzing van handhavings-verzoeken tegen veehouder Meerdink in Aalten ongegrond verkaard. Het Groene Schild had namens de Stichting Natuur en Milieu Aalten aan de provincie gevraagd om op te treden tegen ammoniak- en geuremissies van Meerdink.

Deze emissies zijn hoger dan op grond van de vergunning van 1995 was toegestaan. De Afdeling vindt wel dat de emissies moeten worden terug-gebracht. Maar omdat Meerdink een nieuwe vergunning heeft aangevraagd bij de provincie Gelderland, waarmee die emissies aanzienlijk lager zullen worden, vindt de Afdeling het voor Meerdink onevenredig bezwa-rend om de emissies door handhaving te reduceren.

Het was daarom niet onrechtmatig dat de provincie het handhavingsver-zoek heeft afgewezen. Het Groene Schild heeft ook beroep ingesteld tegen de nieuwe vergunning. De uitspraak over die procedure is onlangs met enkele weken uitgesteld.
Provincie:
Tag(s):