vrijdag, 10. maart 2006 - 10:43

Provincie onderzoekt Nedereindse Plas

Utrecht

De bodem in het midden van de Nedereindse Plas is nagenoeg vrij van objecten. Dat blijkt uit een onderzoek dat provincie Utrecht voor alle zekerheid heeft laten uitvoeren voorafgaand aan de sanering van de plas. Nu het onderzoek bevestigt dat de vuilstort zich beperkt tot de storttaluds aan de rand van de plas, kan de sanering volgens plan worden uitgevoerd.
Het onderzoek richtte zich met name op de eventuele aanwezigheid van objecten in het gedeelte van de Nedereindse Plas dat wat verder van de storttaluds ligt. Het vond plaats met sonarapparatuur en een magnetometer. Slechts op één plaats in het midden van de plas is een ijzerhoudend object geconstateerd. Een nadere duikinspectie tijdens de saneringswerkzaamheden moet uitwijzen of dat object moet worden weggehaald.

Hoewel de provincie al vermoedde dat er geen verontrustende uitslag naar voren zou komen, is zij toch verheugd met de uitkomst van het onderzoek. Gedeputeerde milieu J. Binnekamp: “We hebben nu zekerheid over de bodem in het midden van de plas. Met de resultaten van het onderzoek kan de sanering plaatsvinden zoals gepland.� Tijdens de sanering van de Nedereindse Plas worden storttaluds met een laag grond en afsluitende kleilaag afgedekt.

Ook de kwaliteit van de waterbodem is onderzocht. Op twee plaatsen in de bodem van het diepe gedeelte van de plas zijn polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (pak’s) geconstateerd. Deze twee locaties zullen in het kader van de sanering nader worden bekeken.

Tijdens het onderzoek werden verder ook de diepte en schuinte van de storttaluds gemeten. Dat gebeurde in opdracht van gemeente Utrecht, die daarmee inzicht kreeg in de hoeveelheden grond die moeten worden aangevoerd voor het afdekken van de taluds. De gemeente Utrecht voert de sanering van de Nedereindse Plas uit en start daarmee naar verwachting na de zomer.
Provincie:
Tag(s):