dinsdag, 7. maart 2006 - 10:19

Provincie stelt geld beschikbaar voor dementieprojecten

De provincie Utrecht vergrijst vrijwel in hetzelfde tempo als heel Nederland. Op dit moment is 12% van de bevolking ouder dan 65 jaar, in 2030 zal het aandeel van de 65-plussers zijn ge­groeid tot 20%. Met de toename van de oudere bevolking stijgt ook het aantal dementerenden. De provincie Utrecht heeft de ontwikkeling van dementie tot 2030 onderzocht. De bevindingen staan in het rapport Dementie in Utrecht. 2005-2030. Gelijk met het verschijnen van dit rapport roept de provincie partijen op om voorstellen in te dienen voor projecten die de dienstverlening aan mensen met dementie versterken. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 190.000,- beschikbaar.

Dementie is een ziekte die met name de zeer ouderen treft. Van de mensen boven de 90 jaar heeft 40% met verschijnselen van dementie te maken. Het aantal dementerende ouderen in de provincie Utrecht groeit tussen 2005 en 2030 met ruim 60%. Van bijna 13.000 op dit moment naar ruim 21.000 in 2030. De ontwikkeling van het aantal ouderen met dementie zal zich vertalen in een groeiende vraag naar geschikte woonvoorzieningen, zorg en dienstverlening voor deze groep zeer kwetsbare ouderen.

Zestig tot zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis. In deze fase van de ziekte met langzame fysieke en verstandelijke achteruitgang, hebben mensen met dementie en hun partner of familie veel vragen, onrustgevoelens en klachten. Een samenhangend aanbod van dienstverlening in de hele keten is voor hen erg belangrijk. Aan deze samenwerking ontbreekt het nu nog in grote mate. De provincie Utrecht wil die samenwerking versterken. Zij nodigt daarom partijen uit om met concrete voorstellen te komen die in een regio leiden tot versterking van de dienstverlening aan mensen met dementie die thuis wonen. In een brochure van de provincie is meer informatie te vinden over de in te dienen projectvoorstellen. Ook op de website van de provincie, provincie-utrecht, staat informatie over voorwaarden en kaders voor projecten.
Provincie:
Tag(s):