woensdag, 12. juli 2006 - 10:11

Provincie stimuleert lokaal integraal veiligheidsbeleid

Regionaal

GS hebben subsidieaanvragen van zeventien gemeenten gehonoreerd om het integrale veiligheidsbeleid te verbeteren. Er is voor 2006 175.000 euro subsidie beschikbaar om een betere invulling te geven aan regierol van gemeenten tot 30.000 inwoners. Negentien gemeenten hebben plannen inge-diend. Aan zeventien projecten kent de provincie subsidie toe.

Het Rijk heeft in het veiligheidsprogramma ‘Naar een veiliger samenleving’ geconstateerd dat de samenhang in het beleid en de samenwerking tussen de partners versterkt moet worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid en moeten hierbij een regierol hebben, maar bij kleinere en middelgrote gemeenten is die regierol vaak onder de maat, zo concludeert het Rijk.

Mede door capaciteits- en budgetproblemen wordt door deze gemeenten onvoldoende invulling gegeven aan deze rol.
Om deze redenen heeft de provincie eenmalig subsidie beschikbaar gesteld voor het financieel ondersteunen en stimuleren van deze gemeenten bij het invullen van hun regierol op het gebied van integrale veiligheid.
Provincie:
Tag(s):