donderdag, 23. maart 2006 - 11:13

Provincie stimuleert sport in Utrecht

Utrecht

Meer kansarme kinderen de mogelijkheid geven te kunnen sporten, dat maakt het Jeugdsportfonds mogelijk. Sporten is gezond, goed voor de sociale en lichamelijke ontwikkeling en goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van kinderen. In het kader van de Sociale Agenda wil de provincie Utrecht het Jeugdsportfonds in zoveel mogelijk Utrechtse gemeenten actief laten zijn. Zij stimuleert gemeenten daarom aan te haken bij het concept van het Jeugdsportfonds. Woensdag 22 maart kwamen diverse vertegenwoordigers van elf Utrechtse gemeenten in het provinciehuis bijeen om te horen wat het Jeugdsportfonds doet en hoe gemeenten kunnen meedoen.

Het Jeugdsportfonds is momenteel in de provincie Utrecht alleen actief in de stad Utrecht. Als het aan de provincie ligt, wordt dit op korte termijn uitgebreid naar veel meer gemeenten. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen kinderen uit gezinnen die aan de rand van het bestaansminimum leven, financiële middelen krijgen om te kunnen sporten. Het sporten geeft de kinderen zelfvertrouwen en eigenwaarde en werkt preventief op schooluitval en jeugdcriminaliteit. De bijdrage uit het Jeugdsportfonds bestaat uit contributie en geld voor de noodzakelijke attributen – denk aan sportkleding of bijvoorbeeld een tennisracket. Provincie Utrecht ondersteunt het initiatief.

De reacties van de gemeenten waren enthousiast. De doelstellingen van het Jeugdsportfonds sluiten goed aan bij veel gemeentelijke plannen op het gebied van jeugd, welzijn, onderwijs en armoedebestrijding. In mei van dit jaar staat een vervolgbijeenkomst gepland met de nieuwe wethouders. Geïnteresseerde gemeenten kunnen dan samen met Sportservice Midden Nederland de mogelijkheden onderzoeken van een Jeugdsportfonds in de betreffende gemeente.
Provincie:
Tag(s):