woensdag, 14. juni 2006 - 11:38

Provincie Utrecht in beroep in zaak helikopterhaven

Utrecht

De provincie kan zich niet vinden in de beslissing van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat om de particuliere helikopterhaven in Breukelen toe te staan. Daarom gaat zij in beroep bij de rechtbank. Naar het oordeel van de provincie is het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen en is de vliegveiligheid in het geding.

In de Luchtvaartwet staat dat percelen die naast een helihaven liggen, obstakelvrij moeten blijven vanwege de veiligheid. Het perceel naast het beoogde terrein voor de helihaven kan echter niet obstakelvrij gehouden worden vanwege de herplantplicht die de provincie heeft opgelegd. Op dit perceel is een houtopstand aanwezig, die onderdeel is van een natuurgebied (ecologische hoofdstructuur). Een deel van de houtopstand is door de initiatiefnemer van de helihaven verwijderd. De provincie heeft de gemeente Breukelen (eigenaar van het perceel) daarom een herplantplicht opgelegd. Hiermee heeft de staatssecretaris naar het oordeel van de provincie ten onrechte geen rekening gehouden.

Normaal gesproken wordt overleg gevoerd met betrokken en belanghebbende partijen. In dit geval is geen overleg met de provincie geweest, terwijl dat met het oog op haar toekomstige rol als bevoegd gezag een wettelijke verplichting is. De provincie Utrecht is op dit moment geen bevoegd gezag voor de beslissingen rond helihavens (dat ligt bij het rijk), maar wordt dat wel in de loop van 2007.
Provincie:
Tag(s):