donderdag, 26. oktober 2006 - 12:07

Provincie verkoopt boerderijen aan agrariërs

Ulsda 2 en Ulsda 5, twee boerenbedrijven in de Ulsderpolder zijn weer in eigendom bij agrariërs uit de Ulsderpolder. De provincie heeft de panden en 90 hectare grond verkocht aan grondeigenaren in de landbouwpolder. De Ulsderpolder beslaat in totaal 420 ha. Daarvan heeft de provincie zo'n anderhalf jaar geleden twee boerderijen en zo'n 140 hectare aangekocht.

Naast de gebouwen is nu 90 hectare verkocht. In de eerste helft van 2007 zal de laatste 45 hectare in de verkoop komen. Op de overige hectares komen kaden en verhogingen, de inrichtingsmaatregelen voor het noodwaterbergingsgebied.

Deze winter en in het komende jaar verpacht de provincie alle gronden nog, behalve de werk- en rijstroken die het waterschap nodig heeft voor de inrichtingswerkzaamheden. Het Waterschap Hunze en Aa's zal de inrichting van de Ulsderpolder als noodbergingsgebied eind 2008 afronden.

In het kader van het flankerend beleid bood de provincie, grondeigenaren in de polder de mogelijkheid hun bedrijf elders voortzetten, omdat zij het boerenbedrijf niet wilden combineren met de bestemming noodwaterberging. De boeren die in de Ulsderpolder wilden blijven hadden een voorkeurspositie bij doorverkoop van gronden en gebouwen door de provincie. Zo levert de provincie een bijdrage aan de versterking van de landbouw in en rond de Ulsderpolder. De provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s hebben het flankerend beleid ontwikkeld om agrariërs in noodbergingsgebieden tegemoet te komen.

In april 2004 werd de Ulsderpolder aangewezen als noodbergingsgebied. Bij noodberging is de kans dat het gebied daadwerkelijk wordt gebruikt als bergingsgebied eens in de honderd jaar of minder vaak.
Provincie:
Tag(s):