woensdag, 5. juli 2006 - 17:25

Provincie verstrekt subsidie voor huisvesting Kledingbank

Maasbracht

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft een subsidieverzoek van Kledingbank Limburg positief gehonoreerd, vooruitlopend op een structurele oplossing voor de huisvestingskosten van dit burgerinitiatief. Met deze ondersteuning verwacht Kledingbank Limburg op korte termijn een grotere bedrijfsruimte voor minimaal één jaar te kunnen huren. De locatie moet onderdak bieden aan inkomende kleding, een sorteerruimte, een magazijn én een uitgiftecentrum.

De bedoeling is de centrale locatie van Kledingbank Limburg wederom in de gemeente Maasbracht te huisvesten, vanwege de centrale ligging in Limburg en de afkomst van de vrijwilligersgroep. Vanuit Maasbracht kunnen alle steunpunten voor de inzameling van kleding snel bereikt worden, evenals de gemeentes die gekozen hebben voor kledinguitgifte in eigen gemeente.
Provincie:
Tag(s):