donderdag, 19. oktober 2006 - 16:35

Provincie Zeeland steunt Georgië

Op zaterdag 21 oktober a.s. ontvangen de gedeputeerden G.R.J.van Heukelom en A.J.G.Poppelaars mevrouw Sandra Roelofs, echtgenote van de president van Georgië, om over PUM-ondersteuning voor Georgië te praten.

De wens van Georgië is vooral in te zetten op de verbetering van het beroepson-derwijs in Georgië onder het mom "Train de trainers". Bij het gesprek zijn verder een PUM-medewerker en vertegenwoordigers van diverse Zeeuwse onderwijsin-stellingen aanwezig.

PUM is een organisatie die senior-experts uitzendt naar meer dan 70 landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. Zij adviseren daar op aanvraag ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende voorhanden zijn.

De experts doen dat op basis van de langjarige ervaring die zij zelf in hun loopbaan hebben opgebouwd, op alle denkbare terreinen van het economisch leven.

PUM-experts zijn onafhankelijk en doen hun werk belangeloos. Ze ontvangen geen financiële vergoeding. PUM is sinds zijn oprichting uitgegroeid tot Europa’s grootste ‘uitzendbureau’ voor de inzet van professionele vrijwilligers in ontwikkelingslan-den.
Provincie:
Tag(s):