woensdag, 29. maart 2006 - 11:02

Provinciedekkend overzicht veiligere transportroutes gevaarlijke stoffen

Utrecht

Van alle provincies is Utrecht de eerste met een provinciedekkend overzicht voor veiliger transport van gevaarlijke stoffen. Dit is één van de acties die de provincie samen met partners uitvoert om de externe veiligheid in de provincie Utrecht te verbeteren en samenwerking tussen overheden op dit gebied te versterken. Bij het project 'transport gevaarlijke stoffen' hebben provincie en gemeenten de gebruikelijke routes voor transporten onder de loep genomen met het oog op externe veiligheid.

Als er risico's zijn voor inwoners, is het beter om deze routes te wijzigen. Dit heet routering. Voor elke gemeente is bekeken hoe het transport van gevaarlijke transporten veiliger kan en op basis daarvan stelt de provincie een route voor. De provincie heeft dit project gecoördineerd en heeft gezorgd voor aansluiting tussen alle 'losse' gemeentelijke routes.

Het is vervolgens aan de betreffende gemeenten om de nieuwe routes ook daadwerkelijk in te voeren. Een aantal gemeenten heeft dit al gedaan: Veenendaal, Rhenen, Nieuwegein, Utrecht, Amersfoort en Bunschoten. In samenwerking met de politie controleert de gemeente het gebruik van de voorgeschreven route. De ANWB werkt momenteel een bebordingsplan uit; zij gebruiken hiervoor bestaande borden met symbolen voor gevaarlijke stoffen.
Provincie:
Tag(s):