woensdag, 18. januari 2006 - 21:53

Pubers moeten van cannabis afblijven

Amsterdam

Gebruik van cannabis op jonge leeftijd leidt tot een hoger risico op harddruggebruik op latere leeftijd, óók in Nederland, waar cannabis legaal is. Tweelingonderzoekers dr. Jacqueline Vink en prof. dr. Dorret Boomsma van de afdeling Biologische psychologie van de VU tonen dat aan in onderzoek dat onlangs in het on line magazine Behavior Genetics verscheen.

De onderzoekers benadrukken dat preventie van cannabisgebruik onder pubers een sleutel vormt tot effectieve preventie van harddruggebruik op latere leeftijd.

Al eerder had de onderzoeker Michael Lynskey in Australië aangetoond dat er een verband bestaat tussen cannabisgebruik op jonge leeftijd en harddruggebruik op latere leeftijd. De VU-onderzoekers werkten met hem samen om op dezelfde manier te onderzoeken of dat ook in Nederland zo is. Een relevante vraag, omdat cannabis in Australië illegaal is en in Nederland niet.

De wetenschappers onderzochten een groep tweelingen waarbij de een wel en de ander niet voor het achttiende jaar cannabis had gebruikt. Het mooie van deze methode is dat de uitkomsten onafhankelijk zijn van erfelijke invloed en familieomstandigheden, want die zijn voor de twee individuen in een tweelingpaar gelijk. Het bleek dat de vroeggebruikers in Nederland net als in Australië op latere leeftijd twee tot vijf keer vaker harddrugs gingen gebruiken.

De Nederlandse resultaten gooien de verklaring omver die men had bedacht toen alleen de Australische gegevens beschikbaar waren. Die luidde dat jonge gebruikers zich door de illegaliteit van cannabis al in het illegale circuit bewogen, wat de drempel tot eveneens illegaal harddruggebruik zou verlagen. Dit was zelfs de reden dat Nederland cannabis legaliseerde.

Heeft legaliseren van cannabis dan wel zin?
Nu blijkt echter uit het Nederlandse tweelingenonderzoek dat die verklaring niet opgaat: ook als cannabis legaal is, gaan mensen die het al voor hun achttiende gebruiken later vaker harddrugs gebruiken. Heeft het dan wel zin om cannabis te legaliseren? De nieuwe resultaten lijken erop te wijzen dat het niet uitmaakt. Maar er is een ander aspect waarop Nederland wel beter scoort dan andere landen: namelijk het percentage inwoners dat cannabis gebruikt. In Nederland is cannabis dan wel legaal, maar cijfers over het aantal gebruikers in Nederland, de VS en Australië wijzen erop dat slechts zo’n 12 procent van de Nederlanders ooit in zijn leven cannabis heeft gebruikt, tegen ruim 28 procent van de Amerikanen en bijna 40 procent van de Australiërs.

Heeft de (il)legaliteit van cannabis nu wel of geen invloed op het aantal jonge cannabisgebruikers en op het aantal harddruggebruikers dat daaruit voortkomt? Dat blijft onduidelijk. De onderzoekers benadrukken het feit dat wél onomstotelijk uit hun resultaten naar voren komt: cannabisgebruik door jeugd onder de achttien jaar voorkómen vormt een sleutel tot effectieve preventie van harddrugsgebruik op latere leeftijd.
Provincie:
Tag(s):