woensdag, 6. september 2006 - 17:12

Publiek debat over toekomst Fryslân

Leeuwarden

Provincie Fryslân houdt de komende drie maanden een groot toekomstdebat met de inwoners van Fryslân. Onder de titel Fryske Fiersichten vraagt de provincie de Friezen en Friezen om utens om projecten en ideeën voor Fryslân in 2030. In speciale bijeenkomsten en op www.fryskefiersichten.nl kunnen zij deze indienen.

Met Fryske Fiersichten blikt de Provincie Fryslân vooruit naar het jaar 2030. Zij vraagt haar inwoners welke ideeën, wensen en idealen zij hebben voor de toekomst. De provincie komt niet zelf met plannen, maar nodigt de inwoners uit om met projecten of ideeën te komen.

Centraal in Fryske Fiersichten staat de website. Hierop kunnen mensen die ideeën hebben hun voorstellen indienen. Experts geven achtergrondinformatie over de vijf thema’s toerisme, economie en zorg, ruimte, water en energie en onderwijs en cultuur. Ook zijn er verschillende weblogs op de site te vinden en kunnen geïnteresseerden met elkaar discussiëren op het forum.

Naast de website organiseert de Provincie drie bijeenkomsten, in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Voor de Friezen om utens vinden bijeenkomsten plaats in Amsterdam en Groningen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en vrij voor iedereen die mee wil praten over de toekomst van Fryslân.

De projecten en ideeën die op de bijeenkomsten en via de website worden ingebracht, worden verzameld in een projectenportefeuille en na de verkiezingen in maart aangeboden aan de nieuwe Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):