zaterdag, 9. september 2006 - 13:42

PvdA plan tegen radicalisering en terrorisme!

Amsterdam

Zaterdag heeft de Partij van de Arbeid het plan ‘Van wijk tot wereld - Samen sterker tegen radicalisering en terrorisme’ gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat radicalisering en terrorisme zowel internationale als een lokale thema's zijn.

De partij vindt dat de bestrijding van terrorisme de afgelopen jaren onvoldoende effectief geweest. Daarnaast zou het stigmatiseren en op een lijn stellen van islam en terrorisme en het steun geven aan het bestrijden van terrorisme via klassieke oorlogsvoering het probleem eerder vergroot dan verkleind. Om meer grip op de moslims in de samenleving te krijgen moet er meer gedaan worden op lokaal niveau. Problemen kunnen alleen aangepakt worden door goede samenwerking tussen landelijke en lokale overheden, maar vooral door samen te werken met bewoners.
Provincie:
Tag(s):