dinsdag, 5. september 2006 - 16:08

PvdA Rotterdam ook tegen privatisering Schiphol

Rotterdam

De raadsfractie van de PvdA Rotterdam is tegenstander van een privatisering van Schiphol en wil dat het Rotterdamse college desnoods zijn vetorecht gebruikt om de privatisering tegen te houden.

De PvdA-fractie zal donderdag een debat in de gemeenteraad aanvragen over de verkoop van aandelen van Schiphol Luchthaven N.V. Het Rijk, met 70% groot aandeelhouder, wil 49% van de aandelen verkopen. De gemeente Rotterdam heeft zelf 2,4% van de aandelen.

De PvdA wil tijdens dit raadsdebat het college middels een motie vragen om, als dat nodig is, gebruik te maken van het vetorecht van de gemeente Rotterdam om de privatisering tegen te houden.

Rotterdam heeft belang bij deze discussie omdat Rotterdam Airport deel uitmaakt van de Schiphol Groep (NV Luchthaven Schiphol).

Rotterdam Airport is belangrijk voor de economie van Rotterdam, maar levert ook de nodige overlast op voor omwonenden. Om al die belangen goed tegen elkaar te kunnen afwegen vindt de PvdA het nodig dat de gemeente haar directe invloed houdt op de luchthaven en ziet daarom niets in privatisering van de luchthaven.

De Rotterdamse gemeenteraadsfractie sluit zich met haar opstelling aan bij de Amsterdamse PvdA en bij de PvdA Tweede Kamerfractie die ook tegen de gedeeltelijke privatisering van Schiphol zijn.
Provincie:
Tag(s):