dinsdag, 28. maart 2006 - 14:53

PvdA Utrecht bezorgd over Prins Clausbrug

Utrecht

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Utrechtse college van B&W over de toestand van de Prins Clausbrug. Vorige week werd door amateur-fotografen ontdekt dat er iets mis was met de brug, dat bleek na nader onderzoek inderdaad zo te zijn.

De Prins Clausbrug is gebouwd volgens een bouwmethode waarbij het ontwerp, de bouw en het toezicht in handen van dezelfde firma zijn. Deze Belgische firma is ook verantwoordelijk voor de bouw van een deel van het vliegveld Charles de Gaulle, dat onlangs is ingestort. Dit is volgens dezelfde methode aangelegd.

De PvdA vraagt zich af wat de gevolgen van deze werkwijze zijn voor de kwaliteitsborging van de Prins Clausbrug. De PvdA wil daarom een diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van de Prins Clausbrug en andere objecten die door deze firma in Utrecht zijn gebouwd en vraagt het College of de eventuele kosten bij technische problemen op de firma kunnen worden verhaald.
Provincie:
Tag(s):