zaterdag, 26. augustus 2006 - 11:15

PvdAC Burgersbelangen wordt; Ayaan Hirshi Ali

Amsterdam

PvdAC Burgersbelangen, besluit dit weekend of de naam van de partij veranderd wordt in; Ayaan Hirshi Ali. De Politieke Vereniging Actieve en Onafhankelijke Consumenten (PvdAC) mocht in maart jl. tijdens de gemeenteraad verkiezingen alleen meedoen met een blanco lijst omdat de naam te veel lijkt op die van de PvdA.

Met de nieuwe naam wil de partij voorkomen dat de strijd die Hirshi Ali voerde voor de emancipatie van vrouwen in moslimlanden vergeten wordt.

De standpunten van de partij voor de verkiezingen van 22 november:

- ophogen van de AOW- leeftijd naar 67 jaar en het stapsgewijze fiscaliseren van de AOW;

- gelijkstellen van alle werkloze politici aan de werkloze werknemers metsollicitatieplicht en het schrappen van hun wachtgeldregeling;

- bevriezen van salarissen van de parlementariërs, ministers en hoogste ambtenaren;

- halveren van accijnzen op brandstof, elektra en water voor particulieren en ondernemers;

-invoeren van 0% - BTW tarief op alle medicijnen en hulpmiddelen;

- verplichte reservering van een evenredig aantal plaatsen voor jonge werknemers in debesturen van alle vakbonden, pensioenfondsen en alle andere overlegorganen van sociale
partners;

-niet algemeen verbinden verklaren van de cao s en dergelijke besluiten van socialepartners bij aanwezigheid daarin van discriminatoire bepalingen;

-onverkorte behoud in elke gemeente van het PGB voor alle gehandicapten en chronischezieken na invoer van de WMO;

-meer aandacht van de overheid aan minderheden met niet- islamitische achtergrond, ook bij verdeling van de zendrechten, subsidies ed.

Dit weekend neemt de partij een definitief een besluit over de naam waarmee ze zich in de verkiezingsstrijd zullen mengen. Het is niet bekend wat Ayaan Hirschi Ali er zelf van vind dat haar naam aan een politieke partij wordt verbonden.
Provincie:
Tag(s):