maandag, 18. september 2006 - 11:27

Quad ingezet bij muskusratbestrijding

Zwolle

Muskusrattenbestrijders van het Waterschap Groot Salland kunt u sinds enige tijd tegenkomen op een quad. Het waterschap heeft dit voertuig aangeschaft om sneller te kunnen werken en daarmee het vernietigende werk van dit 'waterkonijn' in de hand te houden. Daarnaast zorgt de quad voor een minder zware fysieke belasting van de bestrijders. Het voertuig wordt ingezet in het gehele beheersgebied van het waterschap. In het beheersgebied van het waterschap (West-Overijssel) zijn dagelijks circa 20 muskusrattenbestrijders actief.

Met de quad kunnen zij zich sneller door het gebied begeven en hoeven het benodigde (vang)materiaal niet meer lopend mee te vervoeren. Voor de veiligheid is de quad uitgerust met een rolbeugel en draadsnijder. Ook is er een begrenzer aangebracht, waardoor de maximale snelheid niet boven de 35 km per uur uitkomt.

De quad is een klein vierwielig motorrijtuig met brede banden en een motorstuur dat zich moeiteloos door lastig begaanbare gebieden een weg kan banen. Het Waterschap Groot Salland ziet het voertuig als een perfect hulpmiddel om de grote populatie muskusratten in de hand te houden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt volgend jaar een tweede quad aangeschaft.

Om de bestrijding van muskusratten te intensiveren en daarmee de schade aan dijken, oevers, dammen en andere waterwerken te beperken, hanteert het waterschap sinds begin dit jaar een verbeterde aanpak. Soms is de populatie muskusratten in een gebied zo groot ('vuil)' dat de bestrijding zich noodgedwongen beperkt tot het voorkomen van uitbreiding naar relatief 'schone' gebieden. Als een inwoner een muskusrat meldt in een 'schoon' gebied, gaat deze melding in eerste instantie vóór op een melding in een 'vuil' gebied. Door de gebieden met een kleinere populatie 'schoon' te houden, kunnen ook 'vuile' gebieden stapsgewijs worden opgeschoond. Waterschap Groot Salland benadrukt dat op iedere melding actie wordt ondernomen en roept op om het aantreffen van muskusratten te blijven melden. Dit kan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0522 – 46 10 46.

De muskusrat is berucht om zijn vernielzucht en zijn ongeremde voortplantingsdrift. Daardoor is de bestrijding van de muskusrat in ons land zelfs bij wet geregeld. Hij vormt een regelrechte bedreiging voor dijken en andere waterwerken. De enorme aantallen maken dat probleem alleen maar groter. Gevolg is dat oevers afkalven en inzakken, met alle dure herstelwerkzaamheden tot gevolg. Ook de landbouw ondervindt schade van deze 'waterkonijnen', omdat veel gewassen dienen als voedsel.
Provincie:
Tag(s):