dinsdag, 8. augustus 2006 - 21:22

Raad van State stelt gemeente Coevorden in gelijk

Coevorden

De Raad van State heeft afgelopen week uitspraak gedaan in het hoger beroep dat was ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van november 2005. Het geding betrof het voorbereidingsbesluit van september 2004 van de gemeenteraad van Coevorden over de bestemmingsplannen Heege-West 2 en 3 in Coevorden. De Raad van State concludeerde dat de gemeenteraad terecht gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om een voorbereidingsbesluit te nemen. Eerder kwamen de commissie Rechtsbescherming en de rechtbank Assen reeds tot dezelfde conclusie.

In genoemde bestemmingsplannen is de bedrijfsbestemming voor het Nederlandse deel van bedrijventerrein Europark geregeld. De aanleiding voor het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad in 2004 was een onderzoek naar de milieurechtelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten van de grensoverschrijdende projecten op het Europark.

Dit onderzoek bracht aan het licht dat er mogelijk een noodzaak was voor een nieuwe milieueffectrapportage (MER) en nieuwe bestemmingsplannen. Met deze onzekere situatie wilde de gemeenteraad geen risico’s lopen en heeft een voorbereidingsbesluit genomen. Door de werking van het voorbereidingsbesluit moesten de bouwaanvragen binnen het werkingsgebied worden aangehouden.

Door een aantal bedrijven werd bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad aangetekend. In het bezwaar werd beargumenteerd dat het voorbereidingsbesluit helemaal niet ter voorbereiding van een bestemmingsplan was genomen, doch enkel om bouwplannen voor een afvalverbrandingsinstallatie te dwarsbomen. Inmiddels is een milieueffectrapportage en een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.
Provincie:
Tag(s):