donderdag, 22. juni 2006 - 11:37

Raad van State vernietigd milieuvergunning windturbines Houten

Houten

Op woensdag 21 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep van Comité Veerwagenweg AR Kanaal tegen de door de gemeente Houten verleende milieuvergunning aan Eneco/ UWind. Het Comité zet zich al verschillende jaren in tegen de plaatsing van de 150 meter hoge windturbines. De gang naar de rechter tegen de milieuvergunning was onvermijdelijk, daar in alle eerdere bezwaarmomenten alle ingediende zienswijzen en bedenkingen ongegrond werden verklaard.

De Raad heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd. Dit op basis van het aangedragen feit dat niet vaststaat welk type windturbine Eneco / UWind willen bouwen, waardoor de milieueffecten onduidelijk zijn. De gemeente heeft gehandeld in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin is bepaald dat het bestuursorgaan bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis omtrent de relevante feiten vergaart, en met het algemeen rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig moet worden genomen.
Provincie:
Tag(s):