woensdag, 6. september 2006 - 12:37

Raadsbehandeling locatie daklozenopvang De Herberg

Zwolle

De raadscommissies Bestuur, Welzijn en Ruimte praten woensdag 27 september in een gezamenlijke vergadering over het collegevoorstel voor de locatie van de daklozenopvang De Herberg. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het stadhuis en begint om 19.30 uur.

Op 29 augustus maakte het college het voorstel bekend om De Herberg te situeren aan de Nijverheidsstraat 1. Op woensdag 13 september zijn er bijeenkomsten voor de buurt. De raad wil zich daarna uitspreken over de locatie. In de gezamenlijke commissievergadering wordt de besluitvorming voorbereid. In de raadsvergadering wordt het definitieve besluit over de locatie genomen.

Publiek is van harte welkom om aan te horen hoe de leden van de drie commissies denken over de locatie voor de daklozenopvang. Wie de commissie wil laten horen hoe hij of zij hierover denkt, kan zich aanmelden om in te spreken. De maximale inspreektijd is 5 minuten.

Insprekers kunnen zich tot woensdag 27 september 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via raadsgriffie@zwolle.nl of telefonisch op (038) 498 21 81.
Provincie:
Tag(s):