woensdag, 27. december 2006 - 4:45

Raadsbesluit over twee landgoederen Winterswijk

Winterswijk

Er kan gestart worden met een bestemmingsplanwijziging voor het nieuwe landgoed Den Es. De gemeenteraad van Winterswijk nam onlangs het collegevoorstel unaniem aan.Landgoed Wiltershaar krijgt een herkansing.

Het voorstel van het college om géén medewerking te verlenen aan de realisatie van dit landgoed kwam er niet door. Burgemeester en wethouders zullen met een nieuw voorstel moeten komen.

De raad besloot in de vergadering van 30 november 2006 een zogenoemd moratorium in te stellen voor nieuwe aanvragen voor landgoederen. Dit houdt in er geen medewerking wordt verleend aan nieuwe aanvragen voor nieuwe landgoederen in afwachting van nieuw beleid voor landgoederen in de gemeente.

De aanvragen voor Den Es en Wiltershaar zijn vóór het vaststellen van het moratorium ingediend. Dat betekent dat de gemeenteraad gisteravond nog wel een uitspraak moest doen over deze twee aanvragen. Winterswijks Belang diende voor de aanvraag voor landgoed Wiltershaar een motie in waar het aangaf het wenselijk te vinden dat er tóch medewerking wordt verleend. De motie werd met een krappe meerderheid verworpen.

Het CDA diende een (mondeling) amendement in en gaf aan ook voor de realisatie van landgoed Wiltershaar te zijn. Ook dit voorstel werd na stemming verworpen. Het college stelde de raad voor om geen medewerking te verlenen omdat de aanvraag volgens de provinciale uitgangspunten niet aan alle eisen voldoet. De aanvraag voor Den Es voldoet wel aan die eisen.

De VVD-fractie bracht een initiatiefvoorstel in voor een integrale aanpak voor het aanwijzen van landgoederen. Het beoordelen van aanvragen voor de realisatie van landgoederen zou niet op ‘postzegelniveau’ moeten plaatsvinden, vindt de VVD, maar in samenhang moeten gebeuren. Het voorstel werd door een meerderheid in de raad verworpen.

Het complete verslag van de raadsvergadering is naar verwachting op 25 januari 2007 beschikbaar via de gemeentelijk website: www.winterswijk.nl.
Provincie:
Tag(s):