vrijdag, 9. juni 2006 - 13:01

Radar ingezet voor veiligheid Schiphol

Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland, Amsterdam Airport Schiphol en KLM nemen op 9 juni officieel het systeem ‘Ground Labels’ op Schiphol in gebruik. Met Ground Labels kunnen alle voertuigen en vliegtuigen op het platform en in het landingsterrein herkenbaar op radarbeelden worden weergegeven. Hiermee wordt de veiligheid op Schiphol verder vergroot en kan tegelijkertijd terugval in capaciteit bij minder goed zicht worden beperkt. De drie betrokken partijen hebben Ground Labels in nauwe samenwerking ontwikkeld en in de
afgelopen maanden uitvoerig getest.

Het gedetailleerde radarbeeld van Ground Labels komt tot stand doordat alle vlieg- en voertuigen nu beschikken over een kastje dat radarsignalen beantwoordt, de z.g. transponder. Tot voor kort was de afhandeling vrijwel geheel gebaseerd op visuele waarneming en mondelinge uitwisseling van gegevens. Eén van de belangrijkste oorzaken van vertragingen op Schiphol is het terugvallen van de capaciteit bij slecht zicht.

Door het wegvallen van directe visuele waarneming diende de verkeersafhandeling om veiligheidsredenen te worden beperkt. Door de invoering van Ground Labels kunnen zowel LVNL, Schiphol als KLM op hetzelfde moment de voertuigen en vliegtuigen in het landingsterrein en op de platformen zien en herkennen, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en de capaciteit en punctualiteit worden vergroot.

De invoering van Ground Labels betekent voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat vertragingen worden verminderd en dat de daarmee gepaard gaande kosten worden beperkt. Dit in combinatie met een verdere verhoging van de veiligheid van de verkeersafhandeling zonder extra druk op de strenge regels voor de geluidbelasting voor het gebruik van Schiphol. Amsterdam Airport Schiphol is één van de eerste Europese luchthavens waar Ground Labels op de gehele luchthaven wordt ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):