dinsdag, 2. mei 2006 - 14:06

Radboud Universiteit neemt zonnepaneel in gebruik

Nijmegen

Sinds kort staat er op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen een zonnepaneel dat licht omzet in elektriciteit. Het is geplaatst bij het Gymnasion en staat symbool voor de maatregelen die de universiteit neemt op het gebied van duurzaamheid, zoals het gebruik van groene stroom en het systeem van warmte-koude opslag.

Overtollige warmte in de zomer en overtollige koude in de winter, worden opgeslagen in een aquifer, waaruit in de winter warmte wordt teruggewonnen en in de zomer koude. Dinsdag 9 mei om 16.00 uur zal het zonnepaneel symbolisch in gebruik genomen worden.

De Radboud Universiteit voert al jaren een actief milieubeleid om het energiegebruik terug te dringen onder andere door middel van energiezuinige verlichting en hoogrendementsglas. Na een periode van stijgend energiegebruik door onder andere de sterke groei van de universiteit, zal het energieverbruik nu gaan dalen.

Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van duurzame energie en energiebesparende maatregelen in de bestaande gebouwen én vooral ook in de nieuwbouw van het Gymnasion en het Huygensgebouw. Deze gebouwen hebben een extra isolatie van het dak en de gevels en betonkernactivering: de verwarming en koeling van het gebouw gebeurt niet via radiatoren, maar via de betonnen constructie in vloeren en plafonds. De koude wordt uit de bodem gehaald en voor de verwarming wordt afvalwarmte van het HFML Magneten-laboratorium gebruikt.

Bij de ingebruikname op dinsdag 9 mei wordt er een informatiedisplay aangesloten dat laat zien hoeveel energie met behulp van dit zonnepaneel wordt opgewekt. Dat kan op een mooie, heldere dag oplopen tot 12 kWh. Op jaarbasis gaat het dan om ongeveer 2000 kWh. Vergelijking: hiermee kan een huishouden een jaar lang van stroom worden voorzien. Vanaf 9 mei is er ook meer informatie over de energiemaatregelen van de Radboud Universiteit te vinden op www.ru.nl/energie.
Provincie:
Tag(s):