donderdag, 19. oktober 2006 - 9:54

Rampbestrijdingsplan LPG-stations provincie Groningen

Er komt een algemeen rampbestrijdingsplan voor LPG-tankstations in de provincie Groningen. Dit heeft de bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) 13 oktober 2006 besloten. In deze commissie zijn alle 25 Groninger gemeenten vertegenwoordigd. Dit zogeheten ‘Raamplan LPG’ beschrijft de scenario’s die kunnen optreden na een incident bij een LPG-tankstation. Ook zijn de taken beschreven van de verschillende hulpdiensten zoals brandweer, GHOR, politie en gemeenten bij een eventueel incident.

Burgemeesters kunnen op basis van de Wet Rampen en Zware Ongevallen een rampbestrijdingsplan opstellen voor rampen waarvan plaats, aard en gevolgen te voorzien zijn. De kans dat er bij een LPG-tankstation een lekkage van gas plaatsvindt is heel klein. Maar áls er iets gebeurt dan is het soms letterlijk van levensbelang dat er snel en adequaat gehandeld wordt om goede hulp te verlenen en verdere uitbreiding te voorkomen. Daarom hebben alle gemeenten in de regio Groningen besloten om een gezamenlijk rampbestrijdingsplan op te stellen voor LPG-tankstations.

Het raamplan beschrijft drie scenario’s: lekkage van LPG, een dreigende BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) en het daadwerkelijk ontstaan van een BLEVE. De laatste, een gaswolkexplosie, is het maximale effect bij een LPG-ongeluk en strekt zich verder uit dan negentig meter. Het plan is bedoeld voor de eerste uren na een ramp en beschrijft de taken (en verdeling daarvan) op het gebied van onder meer redden, brandbestrijden, technische en geestelijke hulpverlening, het waarschuwen van omwonenden, ontruiming, evacuatie, het regelen van verkeer, milieuzorg, opvang, identificatie en verzorging. Daarnaast adviseert de bestuurscommissie de gemeenten om via een informatiekaart de situaties van lokale LPG-stations duidelijk in beeld te brengen.

Nu de bestuurscommissie dit ontwerp-raamplan heeft vastgesteld, wordt het plan naar de gemeenten verzonden. Voor inwoners van de Groninger gemeenten en andere belangstellenden ligt het plan vervolgens ter inzage. Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Ten slotte stellen de gemeenten het Raamplan LPG definitief vast voor vier jaar. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):