donderdag, 14. december 2006 - 10:20

Rampenplan voor na de ramp

Amsterdam

In samenwerking met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Stichting Impact (Landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen), en de drie Geestelijke Gezondheidszorg instellingen in Amsterdam heeft de GGD Amsterdam een rampenplan ontwikkeld dat de psychische zorg voor slachtoffers na een ramp regelt.

Uit onderzoek bleek dat er geen enkele instantie in Nederland een screeninginstrument heeft waarmee de gevolgen voor slachtoffers (op grote schaal) te onderzoeken zijn.

Wanneer er een ramp heeft plaatsgevonden dan treedt het gemeentelijk rampenplan in werking. De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) is de eerste week na de ramp verantwoordelijk voor de psychosociale hulpverlening.
Hereniging met verwanten, praktische problemen, een luisterend oor zijn in de acute fase vooral belangrijk. Na een ramp en andere schokkende gebeurtenissen herstellen de meest getroffenen op eigen kracht. Ongeveer een kwart van de getroffenen ontwikkelt echter op lange termijn traumagerelateerde klachten.

Na de acute fase ontstaat de nazorg fase. Hier kunnen publiek en professionals terecht voor vragen, diagnostische screening en doorverwijzing naar de juiste hulpverlening als dat nodig is. Rampgerelateerde klachten treden pas op na zo’n 6 weken of langer na een rampzalige gebeurtenis.

In de nazorg fase wordt geprobeerd zoveel mogelijk betrokkenen van de ramp te bereiken om ze te screenen op psychische klachten.

In samenwerking met Stichting Impact en de GGD is er een vragenlijst ontwikkeld om mensen op te sporen die klachten ontwikkelen als gevolg van een ramp. Deze lijst wordt nu samen met het topzorgprogramma van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam onderzocht op de validiteit.
De klachten waarop gescreend wordt zijn Post traumatische stressstoornis, depressie, onverklaarbare lichamelijke klachten, toename van gebruik alcohol en medicatie gebruik.

Slachtoffers vullen deze vragenlijst in na 6 weken en na 6 maanden na de ramp.

Personen die klachten blijken te hebben ontwikkeld worden door een deskundige van Vangnet en Advies van de GGD Amsterdam gesproken en zonodig doorverwezen naar het rampenteam dat wordt samengesteld door de 3 Geestelijk Gezondheidszorg instellingen in Amsterdam.

Het doel is om getroffenen met psychische klachten vroegtijdig te signaleren, te behandelen en te voorkomen dat de problemen chronisch worden.
Provincie:
Tag(s):