dinsdag, 4. juli 2006 - 16:01

Rapport bedrijventerrein Hoeksche Waard kan prullenbak in

Hoeksche Waard

Het door Buck Consultants International verrichte onderzoek naar nut en noodzaak van het grootschalig bedrijventerrein in de Hoeksche Waard voldoet niet aan de eisen die de Tweede Kamer heeft gesteld. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse door Stogo onderzoek en advies in opdracht van Milieudefensie, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Vereniging Hoekschewaards Landschap.

De organisaties roepen de Kamerleden op om niet in te stemmen met de aanleg van dit bedrijventerrein in het nu nog open landschap van de Hoeksche Waard.

Begin 2005 verbond de Tweede Kamer strenge voorwaarden aan de eventuele aanleg van een grootschalig bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Toestemming voor zo'n terrein mocht er alleen komen als aangetoond werd dat, ondanks het beter benutten van bestaande, vaak braakliggende terreinen in de regio Rijnmond en het Drechtstedengebied, er toch nog een gebrek zou zijn aan (havengerelateerde) bedrijventerreinen in de regio.

Het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken, uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI), beantwoordt niet de door de Kamer gestelde vragen, zo blijkt uit de analyse van Stogo onderzoek en advies. 'BCI laat wel zien dat er een forse leegstand is op de bedrijventerreinen in Groot-Rijnmond en de Drechtsteden, maar zij laat die leegstand buiten beschouwing.

Nader onderzoek naar de herontwikkeling van deze leegstand is juist een essentieel onderdeel van de motie,' zo stelt onderzoeker Han Olden. Ook de vraagraming is ten onrechte rekenkundig afgeleid van de bedrijflocatiemonitor van het Centraal Planbureau, dat leidt tot historisch gezien zeer hoge uitgifte. Voor betrouwbare uitspraken is marktonderzoek nodig, aldus Stogo.

Volgens het onderzoeksbureau is op basis van het door BCI verrichte onderzoek daarom geen uitspraak te doen over nut en noodzaak van een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap bij Milieudefensie verwijst het Buck-rapport naar de prullenbak. 'Staatssecretaris Van Gennip moet haar huiswerk over doen en onderzoeken wat de Tweede Kamer wél vraagt.

Namelijk uitzoeken hoe de leegstand en verpaupering op de bedrijventerreinen in de regio Rijnmond en in de Drechtsteden kan worden aangepakt, zodat een nieuw grootschalig bedrijventerrein in het open landschap van de Hoeksche Waard niet nodig is.'
Provincie:
Tag(s):