dinsdag, 4. april 2006 - 21:49

Ratten- en Muizenverordering wordt ingetrokken

Zwolle

Het college van b en w van Zwolle stelt de gemeenteraad voor de gemeentelijke Ratten- en Muizenverordening uit 1961 vanwege overbodigheid, in te trekken.
De verordening heeft geen functie meer. Niet omdat er geen ratten of muizen meer in Zwolle zouden zijn, maar omdat de bestrijding en de preventie voldoende in andere regelgeving is vastgelegd.

Zo is er de landelijke bouwregelgeving in de Woningwet en het Bouwbesluit. Daarnaast is er een gemeentelijke Bouwverordening waar het een en ander al in geregeld is.
Het collegevoorstel komt voort uit het voornemen om overbodige regels en verordeningen te schrappen.
Naar verwachting komt het voorstel half mei aan de orde in de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):