vrijdag, 1. december 2006 - 10:01

Rauwe melk drinken ongezond

Den Haag

Drinken van ongepasteuriseerde, rauwe melk heeft in het verleden diverse malen tot voedselinfecties geleid. In Nederland is de kans een dergelijke voedselinfectie op te lopen het grootst op boerderijen waar bekertjes rauwe melk worden aangeboden voor directe consumptie, zonder deze eerst te verhitten.

In Nederland worden geen grote hoeveelheden rauwe melk vanaf de boerderij verkocht. Een onderzoek onder 51 verkooppunten in Nederland laat zien dat op deze bedrijven per week gemiddeld 60 liter rauwe koemelk wordt verkocht, of 20 liter rauwe geitenmelk. Op twaalf melkveehouderijen was een 'melktap' aanwezig. Vanuit deze melktaps werd geen gepasteuriseerde melk geschonken maar rauwe melk.

In Nederland zijn er in de afgelopen jaren verschillende ziektemeldingen geweest waarbij de bron was te herleiden tot het drinken van rauwe melk. Na een bezoek aan een boerenbedrijf werd in 2005 meer dan de helft van een klas van 34 kinderen ziek van de bacterie Campylobacter jejuni. De infecties werden epidemiologisch in verband gebracht met het drinken van rauwe melk die tijdens de excursie was aangeboden. In april 2002 deed zich een soortgelijke explosie voor in het zuidwesten van Nederland. Na een educatief uitstapje naar een melkveehouderij werden 31 schoolkinderen ziek. Consumptie van rauwe melk kon in deze explosie 94% van de ziektegevallen verklaren. Ook in diverse andere landen zijn uitbraken van voedselinfecties gemeld waarbij het drinken van rauwe melk als oorzaak kon worden aangemerkt.

De Voedsel en Waren Autoriteit pleit bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom voor passende maatregelen tegen deze vorm van melkverstrekking (hygiënecode, voorlichting aan ondernemers, eventueel verbod). Daarom pleit de VWA voor passende maatregelen tegen het aanbieden van rauwe melk op boerderijen waar de melk redelijkerwijs niet verhit zal worden.
Provincie:
Tag(s):