woensdag, 31. mei 2006 - 17:03

Reactie Friese politie op activiteiten Nawijn

Leeuwarden

De korpsleiding van de politie Fryslân verzet zich tegen het negatieve beeld dat de heer Hilbrand Nawijn oproept over de integriteit van de Friese politie. De suggestie dat bij het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra betrokken politiemensen geweigerd zouden hebben aan een DNA-onderzoek mee te werken is onjuist en onacceptabel. Ook de oproep aan Friese politiebeambten om vandaag woensdag 31 mei een half uur het werk neer te leggen, heeft de korpsleiding verbaasd. Voor zover bekend heeft geen enkele medewerker van de politie Fryslân aan de oproep gehoor gegeven.

De Friese politie hecht veel waarde aan de integriteit van haar medewerkers. Integriteitschendingen worden niet geaccepteerd. Alle medewerkers weten ook dat daar tegen opgetreden wordt. De door de heer Nawijn gedane suggestie dat twee politiemensen als verdachte in beeld zijn en dat het korps dit zou willen afschermen, is daarom ronduit verwerpelijk.

Naar aanleiding van het rapport dat de heer Nawijn heeft gepubliceerd, en dat is gebaseerd op gesprekken die de heer Akerboom met een aantal Friese politiemensen heeft gehad, is het korps een oriënterend onderzoek gestart. Dat onderzoek, dat door twee collega’s van de politie Drenthe wordt uitgevoerd, richt zich met name op de wijze waarop het rapport van de heer Akerboom tot stand is gekomen. Onderzocht wordt welke informatie precies is verstrekt en op welke titel de heer Akerboom met politiemensen heeft gesproken.

Overigens heeft de Friese politie nog nooit informatie van de heer Nawijn ontvangen en is er van zijn kant ook nooit initiatief tot contact genomen. Het korps staat uiteraard open voor alle informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Een cold case team is met het onderzoek in deze zaak belast en onderzoekt elk spoor en elke aanwijzing die van belang kan zijn. De Friese korpsleiding wil nogmaals samen met het Openbaar Ministerie benadrukken, dat alle aanknopingspunten die kunnen leiden tot oplossing van dit misdrijf serieus worden genomen en worden onderzocht.
Provincie:
Tag(s):