dinsdag, 19. september 2006 - 17:15

Reactie gemeente op technisch onderzoek Bos en Lommer

Amsterdam

Het gemeentebestuur heeft dinsdag kennisgenomen van het technisch onderzoek dat in opdracht van Fortis Vastgoed, Multi Vastgoed, Hillen en Roosen en de Vereniging van Eigenaren is gedaan naar het complex aan het Bos en Lommerplein. Uit dit onderzoek blijkt dat er herstelwerkzaamheden nodig zijn maar dat het mogelijk is om van het complex weer een veilige woon- en werklocatie te maken.

Het herstel zal de nodige tijd gaan vergen; hoe lang dat zal zijn, moet blijken uit het plan van aanpak dat nu in opdracht van de marktpartijen wordt gemaakt en dat naar verwachting begin oktober gereed is. Het technisch onderzoek is op verzoek van de gemeente getoetst door professor ir. C.S. Kleinman als onafhankelijk deskundige. Professor Kleinman onderschrijft de uitkomsten van het technisch onderzoek.

Bewoners van het complex aan het Bos en Lommerplein werden begin juli op last van het college van B&W geëvacueerd nadat uit onderzoek bleek dat de bouwkundige staat van het pand zoveel vragen opriep dat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

Ook achteraf gezien kan er op grond van het nu voorliggende technisch onderzoek worden geconcludeerd dat dat een terecht besluit is geweest: de situatie in het pand is niet veilig genoeg voor normaal gebruik. Bewoners hebben inmiddels allemaal een tijdelijke woning aangeboden gekregen die zij nagenoeg allemaal hebben betrokken.

Burgemeester Cohen en stadsdeelvoorzitter Broeders hebben inmiddels kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek. Zij laten in een reactie weten dat het goede nieuws is dat het gebouw te herstellen is. Dat het herstel op z'n minst nog een paar maanden gaat duren is daarbij een tegenvaller voor alle bewoners en ondernemers die uiteraard zo snel mogelijk terug willen. Het is nu zaak dat het plan van aanpak voor het herstel er snel komt zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

Het college van B&W en het DB van het stadsdeel Bos en Lommer zullen op korte termijn een beslissing nemen over de vraag of en zo ja welke consequenties de duur van de herstelwerkzaamheden hebben voor de bestaande regelingen voor bewoners en ondernemers.

Bewoners kunnen in ieder geval in hun tijdelijke woningen blijven. Over de kosten daarvan en de tijdelijke regelingen voor bewoners en ondernemers neemt het stadsbestuur nadere besluiten. Realiteit is dat de gemeente aan dit hele project tot op heden meer dan 5,5 miljoen heeft uitgegeven.

Het beperkte toegangsregime dat op dit moment van kracht is, blijft vooralsnog ongewijzigd. Het herstelplan moet uitsluitsel geven over de vraag wat er tijdens de herstelperiode verder moet gebeuren en op welke wijze dat van invloed is op het toegangsregime.

Er bestaan veel vragen over hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. De onderzoekscommissie Bos en Lommer onder voorzitterschap van oud minister Margreet de Boer buigt zich over het hele bouwproces tot het moment dat tot evacuatie werd besloten.

Naar verwachting komt de commissie voor het einde van het jaar met haar rapport. Focus van alle betrokkenen was, en blijft gericht op, herstel en zsm terugkeer van bewoners en ondernemers. Daar ligt de prioriteit.

Het onderzoek inclusief een samenvatting daarvan, is te vinden op www.herstelbosenlommer.nl
Provincie:
Tag(s):