vrijdag, 20. oktober 2006 - 14:00

Realisatie van 5.652 nieuwe banen in drie jaar tijd

In Europe's 500, de jaarlijkse ranglijst van de 500 snelstgroeiende bedrijven in Europa, die vandaag in Brussel bekendgemaakt wordt, staan dit jaar 17 Nederlandse bedrijven genoteerd. De snelste Nederlandse groeier dit jaar is ICT-bedrijf Centric uit Gouda, dat op plaats 13 in de Europese ranglijst staat.

De 17 Nederlandse bedrijven in Europe's 500 hebben in de afgelopen drie jaar samen 5.652 nieuwe banen gerealiseerd. Dat zijn 332 banen per bedrijf. De meeste Nederlandse bedrijven uit de lijst zijn actief in de sectoren ICT, transport & logistiek, bouw en vastgoed, de zakelijke dienstverlening en energie.

De statistieken van de lijst van Nederlandse bedrijven in Europe's 500 vertonen enkele opvallende verschuivingen ten opzichte van de lijst uit 2005. Toen stonden er weliswaar negentien Nederlandse bedrijven in de Europese ranglijst, maar de totale banengroei bedroeg toen over de drie voorafgaande jaren 'slechts' 2.497 banen; tegenover 5.652 in zestien bedrijven dit jaar. Ook de gemiddelde omzetgroei over de drie voorafgaande jaren ligt dit jaar aanmerkelijk hoger: 626,1 miljoen euro tegenover 320,1 miljoen in 2005. Ook naar sector zijn er opvallende verschuivingen. De ICT-industrie is dit jaar het sterkst vertegenwoordigd onder de Nederlandse bedrijven in de Europe's 500, terwijl dat percentage vorig jaar erg laag was. Opvallende stijgers zijn eveneens de bouw- en vastgoedsector en de energiesector.

Het aandeel van bedrijven uit de transport & logistiek en de zakelijke dienstverlening is constant; de werkgelegenheids-groei in de industrie viel flink terug. De meeste Nederlands
e bedrijven in Europe's 500 behoren tot het midden-en kleinbedrijf (tussen 100 en 1000 werknemers).

Eén van de opvallendste uitkomsten van Europe's 500 van dit jaar is, dat de nieuwe lidstaten van de Europese Unie in Centraal- en Oost-Europa voor het eerst de bedrijven in West-Europa overtreffen in zowel banengroei als omzetgroei. Dat geldt voor alle sectoren. Gezamenlijk leveren de, dit jaar voor het eerst in Europe's 500 genoteerde bedrijven uit Estonië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Slovenië -samen met Tsjechië, dat vorig jaar voor het eerst in de lijst voorkwam- een gemiddelde jaarlijkse banengroei van 21,1%. De bedrijven uit de andere Europese lidstaten en de landen van de European Free Trade Association (EFTA) behaalden een banengroei van 18,3%. Over drie jaar genomen (2002-2005) bedroeg de werkgelegenheidsgroei in Litouwen 45,4%; in Slovenië 27,3% en in Letland 25,2%. Van de Westeuropese landen kon alleen IJsland met een groei van 72,3% met de Oosteuropese landen wedijveren.

Europe's 500 is een initiatief van de Europese organisatie 'Entrepreneurs for Growth' en wordt sinds 1996 jaarlijks gepubliceerd. In die periode hebben meer dan 3.000 snelgroeiende bedrijven in de ranglijsten gestaan. Voor Europe's 500 worden de snelstgroeiende bedrijven van de 25 EU-lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland in kaart gebracht. Voor de beoordeling van de prestaties van de bedrijven wordt gebruik gemaakt van de Birch Employee Growth Index, die ontwikkeld is door David Birch, een econoom van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Europe's 500 is bedoeld om de aandacht te vestigen op ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf en het belang daarvan voor de groei van de werkgelegenheid. Tijdens een ceremonie en een galadiner op 25 november in de Hofburg te Wenen zal vice-voorzitter Günter Verheugen van de Europese Commissie en Europees Commissaris voor Enterprise & Industry de awards aan de 'kampioenen van de groei' uitreiken.
Categorie:
Tag(s):