woensdag, 29. november 2006 - 10:45

Rechtbank steunt aanpak luchtkwaliteit

Utrecht

Rechtbank Utrecht stelt de gemeente in alle opzichten in het gelijk in een rechtzaak over luchtkwaliteit in de stad en op de Amsterdamsestraatweg in het bijzonder. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank van 22 november 2006. Het gaat om een bodemprocedure die de heer C. van Oosten als bewoner van de Amsterdamsestraatweg in 2005 tegen de gemeente Utrecht heeft aangespannen.

Van Oosten is van mening dat de luchtkwaliteit in de stad Utrecht en in het bijzonder op de Amsterdamsestraatweg niet voldoet aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide en fijnstof. Volgens Van Oosten moet de gemeente er voor zorgen dat deze normen binnen een maand alsnog worden gehaald. Zo niet, dan moet de rechtbank aan de gemeente een dwangsom opleggen.


In tegenstelling tot Van Oosten oordeelt de rechtbank dat voor stikstofdioxide pas vanaf het jaar 2010 afdwingbare wettelijke normen gelden. Bovendien heeft de gemeente -volgens de Rechtbank- voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er in het jaar 2010 aan de normen wordt voldaan.
Provincie:
Tag(s):