maandag, 27. november 2006 - 11:57

Rechtbank Utrecht geeft duidelijker uitleg in strafvonnis

Utrecht

Vanaf 1 januari 2007 zal de rechtbank Utrecht in de strafvonnissen voortaan duidelijker uitleg geven waarom een feit bewezen is verklaard en waarom juist deze straf is opgelegd. Op dit moment gebeurt dat nog niet altijd expliciet, waardoor onduidelijkheid kan ontstaan over de beslissing van de rechter. De rechtbank Utrecht hoopt met deze maatregel de publieke informatievoorziening te verbeteren.

De nieuwe werkwijze sluit aan bij de al langer gaande ontwikkeling om de rechtspraak transparanter te maken. Persrechter van Amstel: ‘Onze strafvonnissen waren wel goed, maar ze waren geschreven voor juristen en dus moeilijk te begrijpen voor betrokkenen en voor het publiek.’

Tot op heden wordt bij vonnissen in Nederland meestal alleen precies aangegeven op welke gronden de rechter zijn beslissing heeft gebaseerd, als er hoger beroep wordt aangetekend. Met deze nieuwe werkwijze motiveren de rechters van de rechtbank Utrecht uitgebreider dan strikt juridisch noodzakelijk is, ook als geen sprake is van hoger beroep.
Provincie:
Tag(s):