donderdag, 15. juni 2006 - 19:48

Rechtbank verbiedt Verdonk minderjarige kinderen op te sluiten

Den Haag

In een uitspraak van 14 juni 2006 is door de Rechter in Den Bosch bepaald dat het onrechtmatig is om kinderen voor lange tijd te detineren in de detentiecentra, zoals dat in Nederland gebruikelijk is. Eerder is in een andere zaak van de Rechtbank Amsterdam van 14 maart 2005, die uitgebreid in een uitzending van Netwerk van 17 maart 2005 in beeld gebracht is, reeds bepaald dat detentie van minderjarige kinderen in een detentiecentrum hooguit enkele weken mag zijn.

In deze zaak waarin het gaat om 2 HAVO-leerlingen van 14 en 16 jaar oud. De advocaat van de minderjarige kinderen heeft de zaak een aantal keren voor de rechter gebracht met een dringend beroep om de kinderen vrij te laten wegens de schending van de Internationale Beschermingsbepalingen.

Telkens werden deze bepalingen terzijde geschoven ondanks het dringend verzoek om gemotiveerd aan te geven waarom er geen gevolg gegeven wordt aan de bescherming die het
Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind biedt.

Op 10 mei 2006 heeft de Bossche Rechter wel bepaald dat indien de detentie langer gaat duren er een duidelijke belangenafweging moet zijn die bovendien moet blijken uit de
voortgangsrapportage die verweerder maakt.

In deze zaak bleek van een belangenafweging helemaal niets.
De Rechtbank heeft inmiddels bepaald dat er een expliciete belangenafweging dient plaats te vinden tussen het belang van minderjarige kinderen bij in vrijheid stelling en het belang van verweerder bij voortzetting van de bewaring.

Eisers beroep op het feit dat het ging om een speciale situatie van minderjarige kinderen waarbij toch eerder een belangenafweging moet worden gemaakt is door de Rechter
gehonoreerd. Het belang van de minderjarige kinderen bij in vrijheid stelling dient te prevaleren boven de voortzetting van de bewaring van eisers.

Derhalve is het beroep gegrond verklaard en zijn eisers in vrijheid gesteld.
Provincie:
Tag(s):