woensdag, 28. juni 2006 - 12:54

Rechten huurders bij sloop en ingrijpende opknapbeurt

Sittard

Op 27 juni werd door de huurdersorganisaties en ZO Wonen het Sociaal Plan getekend. Hierin zijn de rechten van huurders vastgelegd als zij, door sloop of ingrijpende opknapbeurt van hun woning, moeten verhuizen. Voorrang bij herhuisvesting en de vergoedingen zijn belangrijke punten uit dit plan.

Het is een uitgebreide regeling. Ten eerste omdat het een regeling is voor alle 14.000 huurders van ZO Wonen.
Ten tweede betreft de regeling afspraken tot op een concreet niveau. Iedere huurder weet hierdoor waar hij aan toe is, tot op het bedrag. Ten derde is het een ruime regeling. Naast de basis verhuisvergoeding die landelijk is afgesproken, biedt ZO Wonen ook extra vergoedingen zoals een tegemoetkoming om te wennen aan de nieuwe huur.

In het Sociaal Plan zijn drie hoofdthema’s uitgewerkt: communicatie, financiën en leefbaarheid. Een duidelijke communicatie naar de bewoners is in geval van grootonderhoud, renovatie of herstructurering van groot belang.

Zo is er financiële ondersteuning en voorziet het Sociaal Plan in praktische hulp bij verhuizing. Voor iemand (ouderen vanaf 60 jaar of minder validen) die zelf niet kan verhuizen en geen hulp heeft, schakelt ZO Wonen een arbeidskracht in voor één werkdag. Voor meer hulp, kan een klusbedrijf of een verhuizer worden ingezet. Hieraan zijn dan wel kosten verbonden voor de huurder.

Herstructurering in een wijk neemt vaak langere tijd in beslag. Leegstaande woningen kunnen het doelwit zijn van baldadigheid, en geven dan een straat of wijk ook een troosteloos aanzicht. Juist in zo’n overgangsperiode is extra aandacht voor leefbaarheid gewenst. Ook hierover staan afspraken in het Sociaal Plan.

Het Sociaal Plan is geen theoretisch verhaal, maar een duidelijk ‘plan met spelregels’ dat zowel de huurder als de verhuurder houvast geeft bij sloop of ingrijpende vernieuwingen van woningen. Daar zijn ZO Wonen en de huurdersorganisaties door goed overleg in geslaagd.

Het Sociaal Plan is tot stand gekomen in goed overleg met de huurdersorganisaties. Dit zijn de Rayonvereniging Eén Sittard, de Huurdersvereniging Geleen, de Huurders Belangen Vereniging Munstergeleen, de Bewonersstichting Schinnen-Onderbanken-Brunssum, de Rayonvereniging Drie Sittard, de Huurders Belangen Vereniging Susteren en de Huurdersbelangenraad Beek.
Provincie:
Tag(s):