woensdag, 10. mei 2006 - 11:25

Recreatiegebied Haarzuilens groter

Utrecht

De provincie Utrecht heeft het landinrichtingsplan Haarzuilens vastgesteld en besloten het recreatiegebied rond kasteel De Haar uit te breiden. Het gebied krijgt nieuw bos, recreatieterreinen, landschappelijke elementen en natuurvriendelijk grasland. Zo ontstaat een afwisselend open landschap. De provincie gaat het recreatiegebied rond kasteel De Haar in Haarzuilens uitbreiden met ongeveer 460 hectare. Door het aanleggen en verbeteren van 50 kilometer wandel- en fietspaden wordt het recreatiegebied toegankelijk gemaakt. Belangrijke cultuurhistorische elementen zoals het Haarveld en zichtlijnen blijven behouden. Op topdagen kunnen 15.000 recreanten opgevangen worden. Er komen 1200 extra parkeerplaatsen.

De gemeente Utrecht als wegbeheerder en de provincie hebben bij de besluitvorming over het plan veel aandacht besteed aan het verkeersaspect. Gemeente, provincie en landinrichtingscommissie hebben gezamenlijk vastgesteld dat de verkeerssituatie goed moet worden gevolgd. Bij mogelijke overlast worden de huidige verkeersmaatregelen aangepast. Hierover wordt contact onderhouden met de bewoners van het gebied.
Provincie:
Tag(s):