zaterdag, 11. februari 2006 - 11:02

Recreatiekans voor Heiligenbergerbeek

Amersfoort

Grijp de kans om het beekdal van de Heiligenbergerbeek optimaal in te richten voor natuur en recreatie. Dat bepleit Het Utrechts Landschap voor Park Randenbroek na de sloop van het Elisabeth-ziekenhuisterrein.

Herstel van het snoer van landgoederen langs de Heiligenbergerbeek staat hierin centraal. Voor natuur kan dit park een grotere rol spelen als verbinding tussen de Eem en de Gelderse Vallei. Voor inwoners van Amersfoort kan het een park met allure worden, van waaruit het beekdal voorbij de A28 weer toegankelijk wordt. Daarmee wordt ook de relatie met Het Lockhorsterbos hersteld, dat als eerste aankoop in 1927 de bakermat van Het Utrechts Landschap vormt. Het Utrechts Landschap denkt aan een speelbos, bloemrijke graslanden en de aanleg van ontbrekende schakels in de routestructuur.
Provincie:
Tag(s):