vrijdag, 3. november 2006 - 10:00

Reddingsactie paarden bereikt vandaag hoogtepunt

Marrum

Vanochtend om 10.00 uur wordt een besluit genomen over wat er vandaag gaat gebeuren met de paarden die vanaf afgelopen woensdag vast zitten in de kwelder bij het Friese Marrum.

Men had gehoopt dat het water donderdag genoeg zou dalen zodat de paarden op eigen kracht weer aan land konden komen, maar dit was niet het geval. Ook heeft men nog geprobeerd om met een paard de dieren op een droge kwelder te krijgen, maar dat is niet gelukt.

Het water stond nog te hoog waardoor de dieren risico liepen in geulen of sloten terecht te komen. Ook was de kans groot dat ze verstrikt zouden kunnen raken in prikkeldraad.
Aangezien de paarden volgens de dierenarts het naar omstandigheden goed maken en over voldoende eten en drinkwater beschikken, is er besloten om de paarden nog één nacht te laten staan en vrijdagmorgen de reddingsactie weer voort te zetten.

Het water rondom het weilandje waarop de dieren staan, zakt langzamerhand steeds verder. Waarschijnlijk zal vandaag met lokpaarden worden geprobeerd om de dieren op de dijk te krijgen. De paarden worden daarbij geholpen door acht vrouwen die speciaal getraind zijn op het door het water waden met paarden.

Voordat dit alles kan gebeuren zal de dierenarts eerst naar de paarden om te bekijken of ze fit genoeg zijn. Voor zwakke dieren kan de overtocht namelijk fataal zijn. Volgens districtshoofd Nico Minnema van landschapsorganisatie It Fryske Gea kan de reddingsactie de hele dag gaan duren.

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw onderzoekt hoe het komt dat de paarden niet op tijd in veiligheid zijn gebracht. It Fryske Gea, eigenaar van het weiland, en de eigenaar van de paarden beschuldigen elkaar ervan dat ze onvoorzichtig zijn omgesprongen met de dieren. De Partij van de Dieren heeft aangifte tegen hen gedaan.
Provincie:
Tag(s):