woensdag, 13. december 2006 - 21:19

Redelijk jaar voor toeristisch Drenthe

Assen

Het aantal toeristische overnachtingen in Drenthe daalde in 2005 met 0,9% ten opzichte van 2004, maar de werkgelegenheid in de toeristische sector steeg met 2,1%. Dit blijkt uit het rapport “Toerisme in cijfers� dat in opdracht van de drie noordelijke provincies is opgesteld door het Instituut Service Management (ISM).

sector zelf laat een wisselend beeld zien. De daling van het aantal overnachtingen is volledig te wijten aan een flinke afname op kampeerterreinen. De andere accommodatietypen kennen een stabilisatie of zelfs stijging van het aantal overnachtingen.

Sowieso is er sprake van een gemengd beeld; de werkgelegenheid in de sector groeit nog steeds, maar de Drentse dagattracties hebben in 2005 iets minder bezoek gehad dan het jaar ervoor. Hoewel gedeputeerde Henk Weggemans (PvdA) verheugd is over de positieve werkgelegenheidsontwikkeling, heeft hij ook zijn bedenkingen bij de ontwikkelingen in de sector. “Met name de campingbranche laat al sinds meerdere jaren geen groei in het aantal overnachtingen zien�, zo zegt de portefeuillehouder toerisme en recreatie.

De daling van het aantal overnachtingen op kampeerterreinen in Drenthe komt in grote lijnen overeen met het noordelijke beeld. Friesland kende een marginale daling, terwijl de afname in Groningen juist iets groter was. Cijfers van het CBS laten zien dat in heel Nederland het totaal aantal toeristische overnachtingen eveneens gedaald is, zij het iets minder sterk dan in Drenthe.

Met een stijging van de werkgelegenheid in de sector doet Drenthe het beter dan het landelijk beeld, dat een daling van 1% laat zien. Het aandeel toerisme en recreatie in de totale Drentse werkgelegenheid is dan ook gestegen en bedraagt nu bijna 8%. De stagnatie in het aantal overnachtingen vertaalt zich vooralsnog niet in een ongunstige werkgelegenheidsontwikkeling. “Iets wat we eigenlijk al wisten, het bevestigt dat het toerisme steeds belangrijker wordt als bron van werkgelegenheid,� zo zegt Weggemans. “Zeker in de plattelandskernen is het voortbestaan van supermarkten en dergelijke mede afhankelijk van toeristische bestedingen. Ook in ons beleid krijgt de sector daarom volop aandacht. Niet alleen in directe zin door subsidiering van projecten als bijvoorbeeld de uitbreiding van het Drents museum, maar ook in meer algemene zin zoals de financiering van de Drentse marketing- en promotiecampagne�.
Provincie:
Tag(s):