woensdag, 5. april 2006 - 20:41

Regels rond vuren op TT-campings aangescherpt

Assen

De regels rond het stoken van vuren op (tijdelijke) campings in de TT-week worden verder aangescherpt. B & W hebben na overleg met de campinghouders besloten de raad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dat punt aan te passen.

Omwille van de veiligheid van de gasten en omgeving gelden dan strikte voorwaarden omtrent afmetingen en plaats van de vuurtjes die nog worden toegestaan. Op een aantal campings blijft een algeheel verbod om vuur te stoken gelden.

De campinghouders die geen totaalverbod voor vuren hebben ingevoerd staan die alleen nog toe in een korf of ton van nader omschreven afmetingen. Vorig jaar werden al beperkende regels gesteld aan open vuren op campings. Desondanks hebben zich toch nog gevaarlijke situaties te voorgedaan. De raad beslist op 13 april over het voorstel.
Provincie:
Tag(s):