woensdag, 11. oktober 2006 - 16:42

Regiotaxi wordt goedkoper in Flevoland

Flevoland

De proef met Regiotaxi tegen gereduceerd tarief blijkt in een grote behoefte te voorzien in het noordelijk deel van de provincie. Gedeputeerde Staten willen daarom Regiotaxi Flevoland tegen gereduceerd tarief uitbreiden naar het hele gebied waar Regiotaxi rijdt.

De Regiotaxi levert een veel hoger serviceniveau dan een reguliere buslijn, er wordt namenlijk van deur tot deur gereden. Voor veel Flevolanders betekent het gereduceerde tarief ’s avonds en in het weekend een flinke verbetering. Overdag geldt het reguliere Regiotaxitarief omdat er dan alternatief openbaar vervoer is. In de weekenden en de avonden is dat in mindere mate het geval.

Sinds september 2005 is in de Noordoostpolder tijdens weekends en avonduren een aantal ritten op ondermeer lijn 42 uit de dienstregeling opgeheven. Om de dorpen in de Noordoostpolder toch voldoende bereikbaar te laten zijn, is per september 2005 een proef van start gegaan waarbij op die tijden en trajecten waarop geen bus meer rijdt, Regiotaxi Flevoland wordt aangeboden tegen hetzelfde tarief als de strippenkaart (0,44 euro per zone). Het normale Regiotaxitarief is 1,25 euro per zone.

Tijdens de proefperiode is, uit de omvang van het gebruik van Regiotaxi Flevoland tegen strippenkaarttarief, gebleken dat het systeem in een behoefte voorziet. Daarom is besloten om het gebied waar gereduceerd tarief geldt uit te breiden naar de rest van Flevoland, met uitzondering van Almere.

De laatste drie maanden is sprake van een explosieve stijging van het systeem Regiotaxi tegen strippenkaarttarief. Het gebruik is omvangrijker geworden dan het gebruik van de opgeheven dienstregelingritten plus het Regiotaxi gebruik in het verleden bij elkaar opgeteld.

Bij evaluatie van de eerste proefperiode blijkt dat het niet haalbaar is om de Regiotaxi volledig volgens het strippenkaarttarief te laten rijden. Om het mogelijk te maken dat Regiotaxi overal waar hij rijdt ’s avonds en in het weekend tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden, geldt daarom een tarief van 0,80 euro per zone.

Overdag geldt het reguliere Regiotaxitarief. Dit wordt per 1 januari 2007 verhoogd van 1,25 naar 1,30 euro per zone. Deze verhoging loopt gelijk op met de landelijke OV-tarief indexering.
Provincie:
Tag(s):