woensdag, 30. augustus 2006 - 8:12

Regiotaxizuil op station in Ommen

Ommen

In de afgelopen jaren zijn overal in Nederland deeltaxi-systemen ontstaan als mogelijk alternatief voor onrendabele buslijnen. Deze systemen hebben regionaal afwijkende spelregels en ook verschillende namen. Zo wordt de naam ‘Regiotaxi’ het meest gebruikt, maar ook ‘OV-taxi’ en diverse soorten ‘hoppers’ komen voor.

Mede door het ontstaan van dit deeltaxivervoer is de afgelopen jaren het al langer bestaande systeem ‘Treintaxi’ op veel Nederlandse stations komen te vervallen. NS heeft nu samen met enkele provincies de ambitie geuit om de Treintaxi en andere deeltaxisystemen op een logische wijze met elkaar in verband te brengen, zodat reizigers op elk station tegen een redelijke prijs van een vorm van deeltaxi gebruik kunnen maken. West-Overijssel zal daarin een nieuw voorbeeldproject zijn.

Op de middelgrote stations van Ommen, Steenwijk, Kampen, Hardenberg en Raalte krijgen de Regiotaxizuilen dezelfde functionaliteit als Treintaxi. Het is mogelijk om via een oproepknop in de zuil een Regiotaxi te reserveren die binnen 15 minuten arriveert. Voor Ommen is dit een nieuwe functionaliteit. Reizigers die gebruik maken van deze service betalen € 1 bovenop het normale Regiotaxitarief. Op de kleinere stations Olst, Wijhe, Heino, Dalfsen, Mariënberg en Gramsbergen komen eenvoudige Regiotaxizuilen zonder reserveringsknop te staan en dienen daar meer als herkennings- en infopunt. Vanaf deze stations kan volgens de bestaande spelregels van Regiotaxi worden gereisd, waarbij ritten minimaal 1 uur vooraf moeten worden aangemeld.

In de grotere steden Zwolle en Deventer blijft de Treintaxi voorlopig nog als door NS beheerde landelijke productformule bestaan. Het vervoergebied van Treintaxi beperkt zich tot Zwolle en Deventer zelf en enkele direct omliggende kernen. Treintaxi kent een landelijk eenheidstarief voor iedere rit (€ 4,20). Op alle andere stations in West-Overijssel is momenteel al Regiotaxi operationeel en dat zal vanaf 1 september 2006 nog verder worden benadrukt door het plaatsen van Regiotaxi-zuilen op alle stations. Deze kleinere stations worden relatief veel gebruikt door de eigen regionale inwoners, die het regionale product Regiotaxi goed kennen. Regiotaxi heeft een bereik van 5 OV-zones (ongeveer 20 tot 25 kilometer) en de tarieven lopen uiteen van € 3,30 voor een lokale rit tot maximaal € 9,90 voor een rit over de maximale lengte van 5 zones.
Provincie:
Tag(s):