maandag, 21. augustus 2006 - 15:49

Reisdocumenten met chip vanaf 26 augustus

Almere

Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen vanaf 26 augustus een chip erbij. Op de chip staan de persoonsgegevens en een kleurenfoto van de houder van het document. Zo wordt het moeilijker het document te vervalsen en om zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders (de zogenaamde look-a-like-fraude).

Op een later moment wordt ook de vingerafdruk ingevoerd, omdat de Europese Unie nog een deel van de technische specificaties moet vaststellen. Met de opname van biometrische kenmerken wordt aangesloten op de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten

De chip bevat onder meer de volgende gegevens:

1. De weergave van de kleurenfoto die voldoet aan de nieuwe criteria gesteld door de Europese Unie;
2. Naam, voornamen, geboortedatum, geslacht;
3. Sofi-nummer (in de toekomst burgerservicenummer);
4. Documentnummer, datum einde geldigheid document.

In het Stadhuis van Almere komt een zogenoemd uitleesapparaat te staan waarmee inwoners zelfstandig de chip kunnen uitlezen. De chip is een extra toevoeging: de persoonsgegevens komen ook weer op de bekende wijze in het nieuwe paspoort te staan.

Het nieuwe paspoort is duurder en gaat € 47,45 kosten (voorheen € 39,40). Dit geldt ook voor het reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen. Het tarief voor het zakenpaspoort wordt € 51,90 (voorheen € 43,95). De kosten voor de Nederlandse identiteitskaart blijven hetzelfde. Alle reisdocumenten die zijn afgegeven voor de invoering van de chip behouden hun normale geldigheidsduur.
Provincie:
Tag(s):