woensdag, 25. januari 2006 - 16:25

Rekenniveau PABO studenten Hanzehogeschool prima

Groningen

Het rekenniveau van de beginnende PABO-student staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Het lijkt erop dat ongeveer de helft van de studenten aan het begin van hun studie minder goed kan rekenen dan de beste leerlingen van groep 8 van de basisschool. Daarom komt er waarschijnlijk volgend jaar een landelijke rekentoets, die studenten na één jaar moeten behalen om een studie aan de PABO te mogen voltooien. Bij de PABO van de Hanzehogeschool Groningen verandert er dan niet zoveel: daar bestaat namelijk al jaren een basisvaardigheidtoets rekenen in combinatie met een bindend studieadvies.

In het eerste jaar van hun studie krijgen de Hanzehogeschoolstudenten een basisvaardigheidtoets rekenen aangeboden. Het niveau van deze rekentoets is groep 8+. Dit betekent dat het grootste deel van de vragen op groep 8-niveau zit en een paar vragen die van een iets hoger niveau zijn. De resultaten worden als voldoende beoordeeld indien 80% of meer goed beantwoord is. De opgaven zijn ontleend aan Cito-toets opgaven.

De toets wordt elke periode, dus vier keer per jaar aangeboden. De eerste keer gebeurt dat zonder voorbereiding van de studenten. In periodes 2, 3 en 4 worden bijspijkerlessen gegeven die tot doel hebben de latent aanwezige kennis van de student te activeren en aan te vullen. Wanneer een student er niet in slaagt om na vier keer een voldoende te behalen, moet hij de opleiding verlaten.

Bij de basisvaardigheidtoets rekenen op de PABO van de Hanzehogeschool Groningen slaagt een kleine 50% van de studenten bij de eerste afname. Uiteindelijk haalt ongeveer 5% van de studenten na bijlessen en vier toetsen nog steeds geen voldoende. Deze studenten krijgen een negatief bindend studieadvies.
De basisvaardigheidtoets rekenen is dit cursusjaar ook aangeboden aan studenten van de TOP-opleiding. Dit een gecomprimeerde opleiding die uitsluitend gedaan kan worden door studenten die al een hbo- of wo-studie hebben afgerond. Bij deze groep studenten slaagt circa 60% van de studenten bij de eerste afname.
Provincie:
Tag(s):