dinsdag, 26. september 2006 - 10:54

Relatie journalisten en voorlichters kan veel beter

Enschede

Journalisten en bestuursvoorlichters uit grote gemeenten, waaronder woordvoerders van burgemeesters en wethouders vinden dat er nog veel te verbeteren valt aan hun onderlinge werkrelatie. Beide beroepsgroepen geven hun relatie nog net een ‘voldoende’, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente.

Journalisten zijn veel kritischer over de onderlinge verhoudingen dan de bestuursvoorlichters. De voorlichters zouden de bestuurders minder moeten afschermen en pro-actiever moeten handelen. Daarnaast moeten ze volgens de journalisten kennis van zaken hebben, snel reageren en betrouwbaar zijn. Op hun beurt vinden de voorlichters van de journalisten dat ze hoor- en wederhoor moeten toepassen, goed geïnformeerd en open moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt verder dat journalisten en bestuursvoorlichters allebei graag doelgericht werken, maar dat daardoor de normen en waarden soms in het gedrang komen. Beide beroepsgroepen vinden dat voorlichters en journalisten zouden moeten investeren in het verbeteren van de onderlinge communicatie en afstemming, maar dat de tijd hen daarvoor ontbreekt.

Het onderzoek is uitgevoerd onder journalisten en bestuursvoorlichters in de grootste Nederlandse gemeenten (meer dan 120.000 inwoners) door Sophie Krabbenbos, studente communication studies aan de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Krabbenbos studeert 26 september af op dit onderzoek. Andere onderzoeken naar de relatie tussen journalisten en voorlichters richtten zich vaak op slechts een van beide beroepsgroepen, of op het landelijke voorlichtingsniveau.
Provincie:
Tag(s):