dinsdag, 24. oktober 2006 - 11:35

Remkes opent Regionale Toezicht Ruimte Oost Brabant

Son en Breugel

Op woensdag 25 oktober opent minister Remkes de Regionale Toezicht Ruimte Oost Brabant, een uniek concept voor de beveiliging van bedrijventerreinen. Ekkersrijt in de gemeente Son en Breugel heeft de primeur. Het gaat om pro-actief observeren met camera’s met een directe beeldverbinding met de politiemeldkamer. Zodra er verdachte situaties worden waargenomen, wordt een particuliere beveiligingsdienst ter plaatse gestuurd. In dreigende situaties neemt de politie de zaak onmiddellijk over.

Het doel van deze aanpak is om criminaliteit te voorkomen. Initiatiefnemer is het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant. Vooralsnog gaat het om een pilot van 6 maanden waarin zowel het beveiligingsconcept als de techniek in de praktijk uitgebreid worden getest. De gemeente Eindhoven verleent als eigenaar van de RTR toestemming voor het gebruik van het private deel van de Toezichtruimte.

De camera’s in het publieke deel van dezelfde toezichtruimte houden toezicht op de openbare orde: het exclusieve domein van de gemeente Eindhoven. Het RPC daarentegen richt haar camera’s op de bedrijventerreinen in het algemeen en de eigendommen van de ondernemers in het bijzonder. Uniek is de samenwerking tussen de politie, particuliere beveiligingsbedrijven en ondernemers.

Medewerkers van de toezichtruimte stemmen de inzet van de verschillende beveiligingsbedrijven op elkaar af en ondersteunen de inzet van de hulpdiensten. Bovendien registreren zij alle incidenten en coördineren de informatiestromen tussen de samenwerkende partijen.
Provincie:
Tag(s):