woensdag, 6. september 2006 - 16:21

Renovatie Ridderzaal afgerond

Den Haag

Minister Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft op 6 september de nieuwe inrichting van de Ridderzaal gepresenteerd. Sinds 1904 is dit de grootste herinrichting en renovatie van het interieur die de Ridderzaal is ondergaan. De meest in het oog springende veranderingen zijn de schildering op de schouw, wandkleden in plaats van vlaggen, vloerkleden, extra verlichting, een nieuw podium en een nieuw gestoffeerde troon met daarboven een kleiner baldakijn. De totale kosten bedragen 3,5 miljoen euro.

De Ridderzaal voldeed als intensief gebruikte zaal voor bijeenkomsten niet meer aan de eisen van deze tijd. Veel van de oorspronkelijke uitmonstering van de zaal naar het ontwerp uit 1904 van architect Pierre Cuypers - bekend van ontwerp Centraal Station en Rijksmuseum in Amsterdam - was verloren gegaan. Daarnaast was de conditie van de bekleding van de troon slecht. Tot slot had minister Dekker van VROM - verantwoordelijk voor het beheer van rijksgebouwen - aangegeven belang te hechten aan eenheid van interieur en inrichting van de Ridderzaal. Deze argumenten waren voor de Rijksgebouwendienst aanleiding om te besluiten tot herinrichting en renovatie van de Ridderzaal.

Op 19 september tijdens Prinsjesdag wordt de nieuw ingerichte Ridderzaal voor het eerst officieel in gebruik genomen.
Provincie:
Tag(s):