donderdag, 21. december 2006 - 9:12

Restauratie en verbouwing Stadhuis Museum

Zierikzee

De gemeente Schouwen-Duiveland beheert een tweetal musea in Zierikzee. Het Stadhuismuseum aan de Meelstraat en het Maritiem Museum Zierikzee aan de Mol. Deze musea dragen zorg voor het roerend erfgoed van de gemeente. Ze hebben tevens een belangrijke publieksfunctie, zowel voor de eigen bevolking als toeristen.

De afgelopen 15 jaar zijn in beide gemeentelijke musea de problemen op het gebied van collectiebeheer en presentatie sterk toegenomen. De toestand van de historische collectie gaat snel achteruit; het publiek blijft weg, mede door de verouderde tentoonstellingen. De musea voldoen niet aan de basiseisen.

Er zijn echter volop kansen voor verbetering. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft op 30 juni 2005 besloten om in te stemmen met de uitgangspunten van het Plan van Aanpak Gemeentelijke Musea en de uitvoering hiervan gefaseerd aan te pakken.

Beide musea zullen worden samengevoegd en worden gehuisvest in het monumentale stadhuis in de Meelstraat. Er zal een modern en attractief historisch museum worden ontwikkeld, dat een impuls kan geven aan de binnenstad van Zierikzee.

Voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het monumentale voormalige stadhuis aan de Meelstraat wordt door architectenbureau RDH een restauratieplan opgesteld.De projectgroep ontwikkelt in samenwerking met een aantal adviseurs het nieuwe museum. Het plan bevindt zich in het stadium van het voorlopig ontwerp.

Om inzicht te krijgen in de oorspronkelijke opzet en historische ontwikkeling van de gebouwen is er door het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) uit Utrecht een bouwhistorische opname met waardestelling uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt voorkomen dat de samenhangende monumentale waarden door onbekendheid verloren gaan.

In de tijdelijk ingerichte schoonmaakstraat wordt op dit moment door de medewerkers van het museum de gehele collectie van circa 6200 stuks schoongemaakt, gefotografeerd en geregistreerd.
Provincie:
Tag(s):